Enlaces e recursos

 

Algúns enlaces e recursos de interese

 


Fundacións

 

 

Aldeas Infantís SOS: organización privada de axuda á infancia, internacional, sen ánimo de lucro cuxo obxectivo é ofrecerlles aos nenos un ámbito familiar, un fogar estable e unha formación sólida para darlles un futuro prometedor e seguro. Adoptamos un modelo familiar de carácter universal, cuxo contido está definido polas características sociais e culturais propias de cada país.

 


Fundación Curarte:
organización sen ánimo de lucro que ten por obxectivo mellorar a calidade de vida dos nenos hospitalizados, favorecendo a humanización dos ámbitos sanitarios a través de intervencións psicosociais orientadas a promover o xogo, a creatividade e a arte, como recurso de benestar destes pacientes.


Outros sitios web relacionados

 

Carta de Papá Noel: cartas personalizadas de Papá Noel

Carta de Santa Claus: cartas personalizadas de Santa Claus

 

Tiendas fiestas infantiles